Για πρώτη φορά το Δ.ΙΕΚ Χίου σε συνεργασία με τα αστικά ΚΤΕΛ του νησιού μας, με την επίδειξη της βεβαίωσης σπουδών χορηγεί στους σπουδαστές μας μηνιαία κάρτα με το χαμηλό κόστος των 15 ευρώ ανά μήνα για απεριόριστες μετακινήσεις σε όλες τις διαδρομές που αφορούν το αστικό ΚΤΕΛ. Επίσης πέρα των κανονικών δρομολογίων έχουν προστεθεί δύο ακόμη δρομολόγια προς και από Δ.ΙΕΚ μόνο για την μετακίνηση των σπουδαστών μας!
Αφετηρία ΚΤΕΛ ➡️ Δ.ΙΕΚ: 3.35 μ.μ
Δ.ΙΕΚ ➡️ Αφετηρία ΚΤΕΛ: 8.15 μ.μ