Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2021Β για όλες τις ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Χίου (παλιές και νέες) θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 18/10/21 και ώρα 15:50.  Η καθυστέρηση της έναρξης οφείλεται στην αναμονή της λίστας των εκπαιδευτών καθώς και στα αυστηρά μέτρα για τον Covid τα οποία φροντίζεται να εφαρμοστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ασφάλεια του μεγάλου αριθμού σπουδαστών και εκπαιδευτών μας.

Η είσοδος στο Δ.ΙΕΚ εκπαιδευτών και σπουδαστών θα γίνεται μόνο με:

α) Πιστοποιητικό εμβολιασμού
ή

β) Πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου

ή

γ) Διαγνωστικό έλεγχο (RAPID TEST ή PCR) δύο φορές την εβδομάδα: κάθε Δευτέρα και Πέμπτη

Οι εκπαιδευτές θα ενημερωθούν μέσω των email τους σχετικά με τις αναθέσεις μαθημάτων. Θα πρέπει να απαντήσουν με mail για την αποδοχή ή μη αποδοχή τους μέσα σε πέντε ώρες από την αποστολή των mails. Στην περίπτωση  που δεν απαντήσουν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θεωρείται ότι δεν αποδέχονται την ανάθεση.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα με τους εκπαιδευτές καθώς και το Πρόγραμμα Ενημέρωσης που θα γίνει στους εκπαιδευτές  θα ανακοινωθούν άμεσα με νεότερες ανακοινώσεις στο site μας.