Το Πρόγραμμα μαθημάτων Δ.ΙΕΚ Χίου εξαμήνου 2021Β είναι το παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΚ ΧΙΟΥ_2021Β

Το πρόγραμμα αυτό αφορά μόνο τους υποψηφίους εκπαιδευτές προκειμένου να μπορέσουν να δηλώσουν μαθήματα στο μητρώο και δεν είναι για χρήση των εκπαιδευομένων.

Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα ανακοινωθεί με νεότερη ανακοίνωση στο site μας.