Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεδομένου της καθυστέρησης του Χρονοδιαγράμματος του Υπουργείου σχετικά με την υποβολή αιτήσεων επιλογής μαθημάτων των εκπαιδευτών, η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στο site του Δ.ΙΕΚ Χίου.