ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β’
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Εγγραφές επιτυχόντων Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου 2 – 10 /9/2021
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. 2 – 10/9/2021
Διαδικασία επιλογής Α΄φάσης Υποψήφιων Καταρτιζόμενων από ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν 13 – 14/09/2021
 Έκδοση αποτελεσμάτων επιτυχόντων Α΄Φάσης 15/9/2021
Εγγραφές επιτυχόντων Α΄ Φάσης 15 – 21/09/2021
Διαδικασία επιλογής Β΄Φάσης Υποψήφιων Καταρτιζόμενων από ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν 22 – 23/09/2021
Έκδοση αποτελεσμάτων επιτυχόντων  Β΄ Φασης 24/09/2021
Εγγραφές επιτυχόντων Β΄Φάσης 24 – 28/09/2021
Εγγραφές Γ΄φάσης 29/09/2021 – 01/10/2021
Επανεγγραφές καταρτιζόμενων προηγούμενων εξαμήνων που συνεχίζουν τη φοίτηση 20 – 30/9/2021
Μετεγγραφές – Παραλαβή ατομικού φακέλου για μετεγγραφή 1 – 20/9/2021
Αιτήσεις κατάταξης αποφοίτων ΙΕΚ 1 – 30/9/2021
Αιτήσεις επαναπαρακολούθησης 20 – 24/9/2021
Δήλωση μαθημάτων από τους εκπαιδευτές 24 – 27/9/2021
Διαδικασία ανάθεσης μαθημάτων 28/9 – 4/10/2021
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β’ 4/10/2021